מכרזים

 • נבחר יו”ר חדש לארגון

  באסיפה הכללית השנתית של ארגון קבלני הבניין והתשתיות בירושלים והסביבה,שהתקיימה ב- 2/4/14 במלון רמדה רנסנס...

  המשך...
 • פסולת בניין

  בילקוט הפרסומים מספר 6747 מיום 30 בינואר 2014, פורסם עדכון לסכום היטל...

  המשך...

דבר מנכ”ל הארגון

ארגון קבלני הבניין והתשתיות בירושלים והסביבה מוכר ומוערך ע”י הרשויות הממשלתיות, הרשויות העירוניות והחברות הממשלתיות והעירוניות הפועלות בתחום הבניה.

אנו מטפלים בכל חבר הנזקק לעזרה בתחומים השונים: טיפול ברשם הקבלנים, הקצאה והעסקת עובדים פלסטינאים ועובדים זרים, קורסים והשתלמויות, התרי בניה וקבלת טופסי גמר, טיפול בתנאי סף לא סבירים, איתור אתרים לפנוי עודפי עפר ופסולת בנין, יעוץ משפטי, הנחיות בנושא חוק המכר כולל חוברות מסירה ועוד.

אני יכול לציין בסיפוק שהגורמים הרלוונטים, שעליהם אנו פונים, מתייחסים בכובד ראש לפניתנו ומשתדלים לעזור לחברים.

פעילות הארגון ממומן מדמי החבר השנתיים שהחברים משלמים. 55% מדמי החבר מועברים להתאחדות (עבור הד.ט.א) 45% מיועדים להפעלת משרדי הארגון. לכן חשוב ביותר שתשלמו את דמי החבר במועד ע”מ שנוכל לתפקד כראוי.

הטיפול בחברים ניעשה באחריות מנכ”ל הארגון בעזרת שתי הפקידות, היועץ משפטי, יועץ תקשורת והנה”ח. בנוסף חברי ההנהלה פועלים בהתנדבות למען החברים כל אחד בתחום אחריותו.

גזבר בהארגון שותף בניהול הכספים ובגבית דמי החבר על זה תודה לכל אלו העוסקים במלאכה.

אתר האינטרנט של הארגון עלה מחדש לאוויר בפורמט חדש. האתר מיועד להעביר מידע לחברי הארגון בתחומים השונים הקשורים לענף מחד ולמתענינים חיצוניים המעונים לקבל מידע על פעילות החברים.

כמו כן האתר יהיה זמין גם למתענינים שמעונינים במידע על פעילות הארגון, על חברי הארגון ועוד.

לסיום אני קורא לחברים לפנות למשרדי הארגון בכל בעיה בתחום הבניה ופיתוח והתשתיות לבוא ולקבל את עזרתנו.

בברכה
יוסי שכטר
מנכ”ל ארגון קבלני
הבניין והתשתיות בירושלים והסביבה

מבזקים ועדכונים

 • באסיפה הכללית השנתית של ארגון קבלני הבניין והתשתיות בירושלים והסביבה,שהתקיימה ב- 2/4/14 במלון רמדה רנסנס...

  המשך...
 • בילקוט הפרסומים מספר 6747 מיום 30 בינואר 2014, פורסם עדכון לסכום היטל...

  המשך...
 • חבר/ה  נכבד/ה,     הקלות לפתיחת תיק לרישוי בעיריית ירושלים   במסגרת פעילותה של הוועדה המוניציפלית של הארגון הצלחנו להביא...

  המשך...