מכרזים

 • נבחר יו”ר חדש לארגון

  באסיפה הכללית השנתית של ארגון קבלני הבניין והתשתיות בירושלים והסביבה,שהתקיימה ב- 2/4/14 במלון רמדה רנסנס...

  המשך...
 • פסולת בניין

  בילקוט הפרסומים מספר 6747 מיום 30 בינואר 2014, פורסם עדכון לסכום היטל...

  המשך...

היתר בניה – הסכם פיתוח

פניה ליחידה לכלכלה אורבנית לשם בחינת הצורך בהסכם פיתוח

 

במסגרת התנאים להוצאת היתר בניה התבקשת לפנות ליחידה לכלכלה אורבנית לבחינת הצורך בהכנת הסכם פיתוח/כתב התחייבות.

הסכם פיתוח הינו חוזה שנחתם בין עיריית ירושלים ובין בעלי זכויות במקרקעין המעגן בתוכו כללים לפיתוח השטחים הציבוריים המוקצים במסגרת תוכניות בנין ערים במתחמים שונים ברחבי העיר.

 

תהליך הכנת ההסכם הינו הליך מורכב, חוצה-ארגון, המערב גורמים רבים בתוך העירייה ומחוצה לה.

התהליך עשוי לקחת מספר חודשים ולכן לצורך קידום התהליך מומלץ לפנות ליחידה לכלכלה אורבנית מיד לאחר פתיחת תיק הרישוי.

 

בפנייתך ליחידה לכלכלה אורבנית יש לציין:

מספר תיק הרישוי.

מספר התב”ע, ומספר מגרש .

שם השכונה וכתובת הפרויקט.

פרטי התקשרות.

מרכזת הפניות :

שם טלפון דואר אלקטרוני
דנה דביר 02-6297955 UrbanEconomy@jerusalem.muni.il

 

 

הפניות יבחנו ע”י היחידה לכלכלה אורבנית ובמידה שיוחלט שיש צורך בהכנת הסכם,

יפנה אליך עובד  מהיחידה ויסביר את התהליך להכנת ההסכם, במידה ואין צורך בחתימה על הסכם ישוחרר התיק ע”י היחידה .

 

 

 

בברכה,

חגי רגב

הממונה על כלכלה אורבנית

מבזקים ועדכונים

 • באסיפה הכללית השנתית של ארגון קבלני הבניין והתשתיות בירושלים והסביבה,שהתקיימה ב- 2/4/14 במלון רמדה רנסנס...

  המשך...
 • בילקוט הפרסומים מספר 6747 מיום 30 בינואר 2014, פורסם עדכון לסכום היטל...

  המשך...
 • חבר/ה  נכבד/ה,     הקלות לפתיחת תיק לרישוי בעיריית ירושלים   במסגרת פעילותה של הוועדה המוניציפלית של הארגון הצלחנו להביא...

  המשך...