מכרזים

 • נבחר יו”ר חדש לארגון

  באסיפה הכללית השנתית של ארגון קבלני הבניין והתשתיות בירושלים והסביבה,שהתקיימה ב- 2/4/14 במלון רמדה רנסנס...

  המשך...
 • פסולת בניין

  בילקוט הפרסומים מספר 6747 מיום 30 בינואר 2014, פורסם עדכון לסכום היטל...

  המשך...

טופס 4 – אישורים ואנשי קשר

ארגון קבלני הבניין והתשתיות בירושלים והסביבה

Association of Building and Infrastructure Contractors

Jerusalem area

 

 

 

חבר נכבד,

 

טפסים ואישורים הנדרשים לטופס 4

 

 

בישיבת ההנהלה של הארגון שהתקיימה ב- 17/2/14 אירחנו את גב’ מרים ארד הממונה החדשה על המחלקה לפיקוח על הבנייה בעיריית ירושלים.

גב’ מרים ארד שמחה להיפגש עם חברי ההנהלה ולהציג את משנתה.

היא ציינה שפניה לקבלן ותעשה כל שביכולתה לעזור ולזרז הנפקת טופס 4 ותעודת גמר.

ציינה שאם הקבלן יעמוד בדרישות כפי שהתבקש בהיתר הנפקת טופס 4 ותעודת גמר יעשו במהירות האפשרית .

עדכנה שהמטלות צומצמו ולדעתה ניתן לרכז את החומר בסמוך לסיום בניית הפרוייקט על מנת לזרז קבלת טופס 4.

מצ”ב מסמך דרישה לטפסים ואישורים הנדרשים לטופס 4 תעודת גמר.

כמו כן, בימים הקרובים הטופס יוטמע באינטרנט של העיריה

ממליץ להקפיד על מילוי הדרישות על מנת לקצר את משך התהליך.

 

בברכה

יוסי שכטר

מנכ”ל הארגון

 

 

 

טפסים ואישורים הנדרשים לטופס 4 – תעודת גמר ת.ב. __________ / _____

–     תכנית ארגון בטיחותי לאתר                        

–     הצהרת מהנדס האחראי לביצוע שלד

–     טופס א – מינוי אחראי לביקורת

–     חוזה עם קבלן רשום ועתק תעודת רישום בתוקף

–     בקשה לטופס 2

–     דוח יועץ בדיקת קרקע

–     תכנית מדידה as made +

–     תצהיר מודד מוסמך – התאמת מיקום החפירות ליסודות להיתר

–     תצהיר מודד מוסמך – התאמת מיקום קומת מסד להיתר

 

טפסי ב – דיווח אחראי לביקורת

–     סימון קווי בנין – ( העמדת הבניין)

–     גמר יסודות

–    גמר קומת מסד

–     גמר מקלט/ חדר מוגן

–     גמר שלד

–     גמר בנייה כולל פיתוח

–     תצהיר אחראי לביצוע השלד ( בגמר עבודות השלד )

–     תצהיר אחראי לביצוע השלד בנוגע למקלט/ חדר מוגן

–     בקשה לטופס 4

–     בקשה לתעודת גמר

–     אישור חב’ הגיחון – דרך חברון 101 קומה 2 רומן שקלרניק טל’ 5651214/2 ובמקביל למחלקה

לרשת פרטית למיכאל גטושקין טל’ 5651169, קבלת קהל בתיאום טלפוני

–     אישור אגף תברואה – יפו 17 מונל כץ טל’ 6297740 קבלת קהל בתיאום טלפוני KZMONEL@jerusalem.muni.il

 

–     אישור מח’ גננות – שפ”ע בניין 1 קומה 3 עמדה 220 פבל גנדלר טל’ 6296806 קבלת קהל יום א’ בין השעות 12.00-09.00
ויום ה’ בין השעות 16.00-13.00. GNPAVEL@jerusalem.muni.il

     

–     אישור מח’ אחזקה – שפ”ע בניין 1 קומה 3 עמדה 180 מוחמד אבו ליל טל’ 6296796 , LZNISIM@jerusalem.muni.il

    
קבלת קהל בתיאום טלפוני .

–     אישור מח’ המאור – בניין 1 קומה 3 שוורץ סולי טל’ 6297305/7656,

SWSOLI@jerusalem.muni.il

קבלת קהל בתיאום טלפוני.

–     אישור מח’ דרכים – בניין 1 קומה 3 עמדה 380 סלבה גלדשטיין טל’ 6297268,6297660 . GLSLAV@jerusalem.muni.il

    
קבלת קהל בתיאום טלפוני.

–     אישור מח’ לאיכות הסביבה – בניין 13 לעמירם רותם טל’ 6297879 קבלת קהל יום ד’ בין השעות 9:30-11:30,
לודמילה סנין טל’ 6297879 קבלת קהל ב’ וה’ בין השעות 9:30-11:30 ובתיאום טלפוני. RTAMIRAM@jerusalem.muni.il

     

–     אישור GIS– לגשת לבניין 1 קומה 0 עם דיסקט של המדידה למירב טל’ 6296868 קבלת קהל א’- ה’ בין השעות 16.00-07.30.

MERAVM@jerusalem.muni.il

–     אישור בטיחות בדרכים – אודי גיאת טל’ 5314608 , אתי טל’ 5314605. UDIGIAT@jerusalem.muni.il

 

–     אישור כיבוי אש – רח’ שח”ל 1 טל’ 6402444, 6402406 ליורי לודג’נסקי או לברוך יונה קבלת קהל בתיאום טלפוני .

–     אישור מורשה נגישות נכים.

–     אישור הג”א למקלט/ חדר מוגן– רח’ הלל 27 , טל כהן טלפקס’ 5697149, טל’ 5697167.

–     * אישור מהנדס על בדיקת ממ”ד

–     אישור החברה האחראית על הפיתוח ( בשכונות החדשות)

–     אישור מח’ הארנונה- בניין 1 קומת כניסה עמדה 184 יגאל שם טוב טל’ 6296294/5359. STYIGAL@jerusalem.muni.il


אישור מעבדה מוסמכת :  

–     מערך ריכוז בדיקות בטון                               ___ בדיקת אבן- ת”י 2378 חלק 1+2     ____ * בדיקת אטימות בממ”ד    

–     מערך מערכת גז               ___ אטימות מעטפת בניין          ____ * בדיקת הידבקות טיח בממ”ד

–     אישור חב’ המעליות כי המעלית נבנתה עפ”י ת”

מבזקים ועדכונים

 • באסיפה הכללית השנתית של ארגון קבלני הבניין והתשתיות בירושלים והסביבה,שהתקיימה ב- 2/4/14 במלון רמדה רנסנס...

  המשך...
 • בילקוט הפרסומים מספר 6747 מיום 30 בינואר 2014, פורסם עדכון לסכום היטל...

  המשך...
 • חבר/ה  נכבד/ה,     הקלות לפתיחת תיק לרישוי בעיריית ירושלים   במסגרת פעילותה של הוועדה המוניציפלית של הארגון הצלחנו להביא...

  המשך...