מכרזים

 • נבחר יו”ר חדש לארגון

  באסיפה הכללית השנתית של ארגון קבלני הבניין והתשתיות בירושלים והסביבה,שהתקיימה ב- 2/4/14 במלון רמדה רנסנס...

  המשך...
 • פסולת בניין

  בילקוט הפרסומים מספר 6747 מיום 30 בינואר 2014, פורסם עדכון לסכום היטל...

  המשך...

מכרזים לטיפול בפסולת חומרי בניין

לכבוד

 

חברי אגף תשתיות ובניה חוזית

ח.נ.,

 

הנדון: מכרזים לטיפול בפסולת חומרי בנין

 

בפגישה שהתקיימה עם השר להגנת הסביבה, מנכ”ל משרדו ואנשי הצוות המטפלים בנושא העלנו את הנושא של המחירים הלא ריאליים המופיעים במכרזים היוצאים ע”י משרדי הממשלה וגופים מוניציפאליים וציבוריים.

סוכם כי הם יעשו את כל הנדרש להפסיק את התופעה הזו.

 

על מנת לקדם את הנושא אנו פונים אליכם בבקשה לקבל דוגמאות למכרזים בהם יש סעיפים לטיפול בפסולת חומרי בניה.

 

נבקש לקבל את הפרטים הבאים :

 

הגוף המזמין: _________________________________________

 

מס’ המכרז: __________________________________________

 

שם המכרז: __________________________________________

 

בצרוף צילום כתבי הכמויות והמפרט הרלוונטיים לנושא הטיפול בפסולת הבניין לסוגיה .

 

 

בכבוד רב,

                                  שחף דוד (שפי) , סמנכ”ל

מנהל אגף תשתיות ובניה חוזית

מבזקים ועדכונים

 • באסיפה הכללית השנתית של ארגון קבלני הבניין והתשתיות בירושלים והסביבה,שהתקיימה ב- 2/4/14 במלון רמדה רנסנס...

  המשך...
 • בילקוט הפרסומים מספר 6747 מיום 30 בינואר 2014, פורסם עדכון לסכום היטל...

  המשך...
 • חבר/ה  נכבד/ה,     הקלות לפתיחת תיק לרישוי בעיריית ירושלים   במסגרת פעילותה של הוועדה המוניציפלית של הארגון הצלחנו להביא...

  המשך...